DANH MỤC
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

OnlineOnline
TotalTotal

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Hội nghị thành phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng tuyển dụng: 05 người

1. Vị trí việc làm: Nhân viên Hành chính- Quản trị

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện công tác tổ chức hành chính, thi đua, khen thưởng; thực hiện công tác công tác quản trị, quản lý công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của cơ quan;

+ Tham mưu, giúp việc lãnh đạo đơn vị về công tác hành chính văn thư, lưu trữ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng,

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh A; tin học văn phòng

2. Vị trí việc làm: Nhân viên kế hoạch

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu, đề xuất, triển khai lập kế hoạch thực hiện việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện khác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố và công tác hoạt động dịch vụ.

+ Soạn thảo các hợp đồng dịch vụ và triển khai lịch hoạt động

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh;

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B; tin học văn phòng

3. Vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu, đề xuất, thực hiện quản lý, quản trị kỹ thuật, trực tiếp vận hành sử dụng các điện, nước, hệ thống âm thanh, ánh sáng, nghe, nhìn thiết bị tin học ứng dụng  tại Trung tâm.

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trung cấp điện công nghiệp hoặc tương đương trở lên;

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh A; tin học văn phòng

4. Vị trí việc làm: Lễ tân kiêm kế toán tài sản

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ Lễ tân đón tiếp khách kiêm kế toán theo dõi quản lý sử dụng công cụ, dụng cụ của Trung tâm,

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học chính quy chuyên ngành kế toán;

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B; tin học văn phòng

5. Vị trí việc làm: Nhân viên quản lý kho, quỹ

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý kho kiêm thủ quỹ cơ quan.

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh,

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh A; tin học văn phòng

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

3. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xét tuyển;

4. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ; quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

5. Có đơn đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng;

6. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 03tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. 02 ảnh mầu cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ 14/10/2014 đến 10/11/2014.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính, Trung tâm Hội nghị thành phố (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

3. Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/người (chỉ thu lệ phí đối với những người được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đủ điều kiện dự tuyển).

VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức xét tuyển vào ngày 02/12/2014 đến ngày 18/12/2014./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ