DANH MỤC
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

OnlineOnline
TotalTotal

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng.
Điện thoại : 080.31188
                  080.31288
Fax          : 080.31208

* GIÁM ĐỐC: Ông Trần Viết Thức.
Điện thoại      : 08031168
Di động         : 0913352800
Email             : tranvietthuc@haiphong.gov.vn
 
* PHÓ GIÁM ĐỐCÔng Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại               : 08031029 
Di động                  : 0903462859
Email                      : nguyensonhahp@gmail.com
 
* PHÓ GIÁM ĐỐCBà Đàm Thị Yến
Điện thoại              : 08031123
Di động                  : 0934331878
Email                      : damthiyen@haiphong.gov.vn
 
 
* PHÒNG HC - QT
1. Bộ phận Hành chính - Kế hoạch
    Điện thoại : 08031288
2. Bộ phận kế toán
    Điện thoại : 08031188
    Email         : apage-ntl@yahoo.com.
3. Bộ phận Dịch vụ ăn uống
    Điện thoại  : 08031031
4. Bộ phận Bảo vệ
    Điện thoại  : 08031133
 
* PHÒNG NGHIỆP VỤ 
1. Bộ phận Kỹ thuật: 08031029
2. Bộ phận Lễ tân: 08031178
3. Bộ phận Vệ sinh - Cây cảnh